Nirun brand

Язгуурын Монголчуудын гарал угсаа нь Хүннү, Сүмбэ, Нирун, Түрэг, Уйгар, Киргиз, Кидан хэмээх төр улсаа байгуулсан нүүдэлчдийн овог аймгуудаас эхэлдэг билээ. Эдгээрийн дотроос Төв Азийн түүхэнд гүн ул мөрөө үлдээсэн хүчирхэг нүүдэлчин улс нь Нирун юм.

Эрхэм зорилго

Монгол ямааны ноолуур, тэмээний ноосыг бүрэн боловсруулж, техник, технологийнхоо түвшинг байнга сайжруулах замаар гадаад, дотоодын зах зээлд өрсөлдөх чадвартай, нэмүү өртөг бүхий бүтээгдэхүүн

Алсын хараа

Монгол ямааны ноолуур, тэмээний ноосыг бүрэн боловсруулж, техник, технологийнхоо түвшинг байнга сайжруулах замаар гадаад, дотоодын зах зээлд өрсөлдөх чадвартай, нэмүү өртөг бүхий бүтээгдэхүүн

Алсын хараа

Монгол ямааны ноолуур, тэмээний ноосыг бүрэн боловсруулж, техник, технологийнхоо түвшинг байнга сайжруулах замаар гадаад, дотоодын зах зээлд өрсөлдөх чадвартай, нэмүү өртөг бүхий бүтээгдэхүүн

Язгуурын    Монголчуудын    гарал    угсаа    нь    Хүннү,    Сүмбэ,    Нирун,    Түрэг,    Уйгар,    Киргиз,    Кидан    хэмээх    төр    улсаа    байгуулсан    нүүдэлчдийн    овог    аймгуудаас    эхэлдэг    билээ.    Эдгээрийн    дотроос    Төв    Азийн    түүхэнд    гүн    ул    мөрөө    үлдээсэн    хүчирхэг    нүүдэлчин    улс    нь    Нирун    юм.    Нирун    улсын    vеэс    эхлэн    улсын    эзнийг    “Хаган”    буюу    Хаан,    тvvний    гэргийг    “Хагатун”    буюу    Хатан    хэмээн    нэрлэх    явдал    нvvдэлчдийн    дунд    хэвшин    тогтжээ.    
 
Энэ    үеэс    аж    ахуй,    соёл    иргэншлийн    хувьд    асар    хурдтай    хөгжсөн    бөгөөд    хувцас,    хүнсний    хэрэглээг    мал    аж    ахуйгаас    гарган    авч    эдлэн    хэрэглэж    байсан    нь    өнөөгийн    бидэнд    уламжлагдан    иржээ.    

Энэхүү    нүүдэлчдийн    өв,    соёл,    уламжлалыг    өөртөө    шингээж    Монгол    ноолуураар    урласан    Нирун    брэндийг    хэрэглэгч    Та    бүхэндээ    өргөн    барьж    байна.